ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

210/4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โทรศัพท์ : 077-950-016 โทรสาร : 077-950-016

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@thungtaomai.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.ทุ่งเตาใหม่