ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน

58

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมทำไตปลาแแห้ง

อบรมทำไตปลาแแห้ง

56

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2565

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2565

141

5 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อบต.ทุ่งเตาใหม่ ร่วมต้านการทุจริต

กิจกรรม อบต.ทุ่งเตาใหม่ ร่วมต้านการทุจริต

190

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

89

27 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

88

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

131

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

126

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เพื่อถ่ายทอดประกาศเจตนารมณ์และปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิืเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เพื่อถ่ายทอดประกาศเจตนารมณ์และปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิืเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

81

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

พิธีรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA

86

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

128

6 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2565

โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2565

57

20 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการขยะตำบลทุ่งเตาใหม่

โครงการจัดการขยะตำบลทุ่งเตาใหม่

132

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

154

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Mational Flag Day)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Mational Flag Day)

177

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมทำขนมไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

อบรมทำขนมไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

127

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมทำวุ้นกะทิกับ กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่

อบรมทำวุ้นกะทิกับ กศน.ตำบลทุ่งเตาใหม่

140

2 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร ปี 2565

เทศกาลงานเงาะโรงเรียนนาสาร ปี 2565

122

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

โครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

122

5 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

56

20 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...