ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566
7 มิถุนายน 2566

96


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566 ได้ที่นี่