ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗
9 มกราคม 2567

54


ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป